Co po vás může chtít hygiena

Nejčastější požadavky hygienického dozoru na vaše provozovny z hlediska DDD


Hotely, ubytovny, stravovací zařízení, restaurace jsou pravidelně kontrolovány dozorovými orgány z hlediska sanitace, hygieny, veřejného zdraví a bezpečnosti potravin. Na osoby provozující ubytovací a stravovací služby se vztahují zákony 223/2013 Sb. a 350/2011 Sb. Do povinností z nich vyplývajících se mimo jiné vztahuje povinnost zajistit pravidelnou dezinsekci, deratizaci a dezinfekci včetně předcházení rizik šíření škůdců.

Provozovatelé restaurací či hotelů dále podléhají Hygienickému předpisu sv. 84/1987 č. 72 z nějž vyplývá povinnost vypracovat sanitační řád upravující průběžný denní úklid, úklid po skončení pracovní směny, týdenní úklid, zařazeni sanitačních dnů nejméně jednou za 3 měsíce nebo jiné formy provádění účinné sanitace, provádění ochranné dezinsekce a deratizace, a to podle potřeby. O hygienickém stavu zařízení společného stravování, prováděné sanitaci a ochranné dezinsekci a deratizaci se vede evidence. Hotely i restaurace mají povinnost zajistit, aby ochrannou dezinsekci a deratizaci prováděly pouze osoby, které jsou k tomu způsobilé podle zvláštních předpisů.

Co je ochranná DDD (dezinfekce, dezinsekce a deratizace) dle zákonů 223/2013 Sb. a 350/2011 Sb.?

Ochrannou dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací je činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy. Zákon ji člení takto:

a) běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace, která jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů

b) speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace, kterou je odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.

Protože provádět speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci může podle zákona provádět pouze osoba k tomu způsobilá, je nezbytně nutné spolupracovat s odborníky ze specializovaných firem, jako je DeraPlus.
DeraProfi

Program DeraProfi

Váš štít proti škůdcům

Zde se dozvíte více >>

Volejte zdarma, nebo pište

800 130 303

Copyright © 2013 AHELP Group, s.r.o.

Developed by New Web Art, 2013

OK K provozování webu deraplus.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním našeho webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.